top of page

Founded by partners Nghiem Dinh Toan and Le Thu Hoai

me+ aims to be the most well-known architecture company in luxury hospitality, food & beverage,

and residential spaces in Vietnam as well as international.

 

Được thành lập bởi kiến trúc sư Nghiêm Đình Toàn và cộng sự Lê Thu Hoài,

me+ hướng đến việc trở thành một công ty thiết kế hàng đầu ở Việt Nam và quốc tế

trong lĩnh vực nhà hàng khách sạn, biệt thự và căn hộ cá nhân cao cấp.

z2870406701627_38fd1a6d79b8fb2ace8a250f5154af8f.jpg
bottom of page