top of page
AKYN (2).jpg

AKYN Office

Location:

Year:

Area:

Client:

Lead designer:

Architects:

Construction management:

Construction:

Photographs:

District 01, HCMC. 

2020

360 m2

Phat Dat corporation

Nghiem Dinh Toan

Nguyen Phu Thinh, Pham Anh Tuan

me+

Thai Viet

Tomqast

Văn phòng làm việc mới dành cho AKYN, một công ty quản lý vận hành khách sạn. Với mong muốn tạo ra một không gian được định hình rõ ràng giữa các khu chức năng, chúng tôi đã sử dụng cách thức tương phản giữa hình khối, vật liệu và không gian cho toàn thể khu văn phòng.

 

A study of mass, materials, colors for AKYN, an Avant grade hospitality group.

AKYN (1)_edited.jpg
AKYN (2)_edited.jpg
AKYN (3).jpg
AKYN (4).jpg
AKYN (5).jpg
AKYN (6).jpg
AKYN (7).jpg
AKYN (8).jpg
AKYN (9).jpg
AKYN (10).jpg
AKYN (11).jpg
AKYN (12).jpg
AKYN (13).jpg
AKYN (14).jpg
AKYN (15).jpg
AKYN (16).jpg
AKYN (17).jpg
AKYN (18).jpg
AKYN (19).jpg
AKYN (20).jpg

Related 

pc8.jpg
bottom of page