top of page

KIẾN TRÚC + NỘI THẤT | BUILDING + INTERIOR

+ Thiết kế kiến trúc công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp
+ Thiết kế quy hoạch xây dựng
+ Thiết kế xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật đô thị
+ Thiết kế các công trình cấp thoát nước
+ Thiết kế hệ thống điện công trình dân dụng và công 
nghiệp

+ Architectural design of civil and industrial construction works
+ Design construction planning
+ Design and construction of civil and industrial works, 
urban technical infrastructure
+ Design of water supply and drainage works
+ Design electrical systems for civil and industrial works

XÂY DỰNG + HẠ TẦNG  | INFRASTRUCTURE + CONSTRUCTION

+ Giám sát và thi công xây dựng công trình dân dụng
+ Tư vấn quản lí dự án
+ Tư vấn trang thiết bị nội – ngoại thất
+ Dịch vụ tư vấn đầu tư
+ Đầu tư và thi công các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, 
thủy lợi, hạ tầng kỹ thuật và vệ sinh môi trường
+ Sản xuất, trang trí, nội –ngoại thất
+ Lắp đặt hệ thống điện
+ Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hòa không khí
+ Hoàn thiện công trình xây dựng

+  Construction supervision of civil and industrial works

+  Project management consultancy

+  Interior and exterior equipment consultancy

+  Investment consulting services

+ Investment and construction of civil, industrial, traffic, irrigation, technical infrastructure and environmental sanitation projects

+  Production, decoration, interior – exterior

+  Installation of electrical systems

+  Installation of water supply, drainage, heating and air conditioning systems

+  Finish the construction

GIẢI PHÁP TÍCH HỢP | INTERGRATED SOLUTION

+ Lập dự án đầu tư, lập tổng dự toán công trình dân dụng 
và công nghiệp
+ Lập hồ sơ mời thầu các công trình dân dựng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật
+ Quản lý và vận hành dự án
+ Thủ tục pháp lý của dự án (xin giấy phép đầu tư và xây 
dựng

Prepare investment projects, total estimates of civil and 
industrial works
Prepare bidding documents for civil and industrial works 
and technical infrastructure
Project management and operation 
+ Legal procedures of the project (application for investment and construction permits)

 

 
bottom of page