top of page

White Palace Hoang Van Thu

Trung tâm Hội nghị và Tiệc cưới White Palace Hoàng Văn Thụ là dự án cải tạo trung tâm hội nghị tiệc cưới cao cấp đầu tiên tại thành phố Hồ Chí Minh với thời gian thi công tròn 30 ngày, dự án là một sự tìm tòi, nghiên cứu cực kỳ kỹ lưỡng giữa các yếu tố không gian, vật liệu, kỹ thuật thi công và nhà thầu xây dựng.

This is one of the categories that belong to the renovation project of the Hoang Van Thu White Palace - one of the first high-class Wedding Contention Center in Ho Chi Minh City with a construction period of 30 days. There is extreme work among the elements: space, materials, construction techniques, and construction contractors.

bottom of page