top of page

White Palace Vo Van Kiet

Với nhu cầu phát triển nhiều hơn các công trình dịch vụ thuộc hệ sinh thái hội nghị - tiệc cưới , một hình thức kiến trúc được nghiên cứu có thể áp dụng cho nhiều khu đất khác nhau về hình dáng, quy mô, diện tích. Bằng sự linh hoạt trong việc tăng giảm số lượng và hình thức kết hợp module đã mang lại thuận lợi trong việc tạo ra các phương án phong phú về quy mô và kiểu dáng nhưng vẫn thống nhất với nhau về mặt ngôn ngữ thiết kế. Ở dự án này, việc sự dụng yếu tố cuốn lô trắng, gấp khúc bao che cho công trình vừa toát lên sự đơn giản, trang nhã, vừa nổi bật với sự lấp lánh, phản xạ của kim loại đã mang lại nét riêng về màu sắc và hính dáng, ngôn ngữ cho công trình.

With the need of developing more services in the conference-wedding ecosystem, an architectural form has been studied that can be applied to many different land plots in terms of shape, size, and area. With the flexibility in increasing and decreasing the number and form of module combination, it has brought advantages in creating plans that are rich in size and style but still agree with each other in terms of design language. In this project, the use of white, folded elements to cover the work both exudes simplicity and elegance, and stands out with the sparkle and reflection of metal, bringing a unique character of color and shape, language for the project.

bottom of page