top of page

King Crown

A concept design

Là dự án đầu tiên của chuỗi căn hộ ở cao cấp Kingcrown tại Thảo Điền, thành phố Hồ Chí Minh. Thiết kế đã sử dụng ngôn ngữ kiến trúc cổ điển Châu Âu từ không gian hiện trạng xung quanh nhằm tạo tính đồng nhất cho cùng một quần thể. Hơn nữa, với lợi thế gần sông Sài Gòn, khối nhà được nâng lên bởi hệ không gian công cộng cho phép kéo dài tính liên tục của cảnh quan từ đường chính vào đến bờ sông.


This is the first project of Kingcrown high-class apartments in Thao Dien, Ho Chi Minh City. The design has used the classical European architectural language from the surrounding space. Moreover, with the advantage of being close to the Saigon River, the building is enhanced by a public space that extends the continuity of the landscape from the main road to the river bank.

bottom of page