top of page

AKYN Office

AKYN, một trong những công ty hàng đầu về quản lý khách sạn với thiết kế không gian văn phòng mới. Hướng tới mục tiêu là tạo ra một môi trường làm việc hiện đại và đa chiều, thể hiện sự chuyên nghiệp và phong cách độc đáo của công ty. Thông qua việc sử dụng màu hồng làm chủ đạo, chúng tôi muốn tạo ra một không gian ấm áp, thân thiện và đồng thời làm nổi bật các khu vực chức năng. Không gian văn phòng được thiết kế để thúc đẩy sự hợp tác, giao tiếp và sáng tạo, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển cá nhân cũng như làm việc nhóm.


AKYN, a leading hotel management company, has just unveiled its new office space. Our goal is to create a modern and multifaceted working environment that reflects the professionalism and unique style of the company. Through the predominant use of pink, we aim to establish a warm, friendly space while highlighting functional areas. The office space is designed to foster collaboration, communication, and creativity, while also providing conducive conditions for personal development and teamwork.

bottom of page