top of page

Da Lat Villa

Về tổng thế toàn bộ cấu trúc nhà trông như một ngọn đồi, mọc lên nhẹ nhàng. Cảm hứng chủ yếu thuộc về những công trình thuộc địa Pháp với mái dốc lớn, tháp chuông hay cả những chi tiết, vật liệu của kiến trúc Hậu hiện đại rất đặc trưng tại Đà Lạt. Nên là dù đến từ đất nhưng thiết kế này dường như chưa bao giờ là một phần của thiên nhiên, mà độc tôn và kiêu hãnh với phần mái bằng đá mài uốn lượn chạy xuyên suốt, bắt đầu từ hầm, cao hơn cả tán cây cao nhất Nam Hồ.

The whole structure of the house in general looks like a hill, rising gently. Inspiration mainly belongs to French colonial buildings with large sloping roofs, bell towers, or even the details and materials of Postmodern architecture very typical in Da Lat. So even though it comes from the earth, this design has never seemed to be a part of nature but is unique and proud with a curved roof of crushed stone running through, starting from the cellar, higher than the tree canopy. the highest in Nam Ho.

bottom of page