top of page

Ngoc Khanh House

Nhà Ngọc Khánh, một phần của khu Tập thể xây dựng vào cuối những năm 80 tại Hà Nội, đặc trưng bởi kiến trúc nhỏ, tối thiểu và không gian không linh hoạt. Sự kén cấu trúc đã tạo ra các khu vực không sử dụng được và thiếu ánh sáng tự nhiên. Thiết kế mới tập trung vào việc cải thiện giao thông và thông tầng, mở rộng không gian bằng cách sử dụng hệ khung kết cấu thép mới. Với cấu trúc mới, không gian trở nên sáng sủa và năng động hơn, đồng thời vẫn giữ được nét đặc trưng của ngôi nhà. Nội thất mới được sắp xếp sao cho phù hợp và làm nổi bật những đặc điểm cũ và mới của căn nhà, mà không cần phải thay đổi cấu trúc tổng thể. Điều này giúp nhà Ngọc Khánh không chỉ đáp ứng nhu cầu hiện tại mà còn giữ lại được giá trị và sự liên kết với quá khứ, để kế thừa cho những thế hệ sau.


Ngoc Khanh House, part of the Collective Housing built in the late 1980s in Hanoi, is characterized by its small, minimalistic architecture with inflexible spaces. The rigid structure has resulted in unused areas and a lack of natural light. The new design focuses on improving circulation and connectivity by utilizing a new steel frame structure to expand the space. With the new structure, the space becomes brighter and more dynamic while still retaining the characteristic features of the house. The new furniture arrangement is tailored to highlight both the old and new features of the house without altering the overall structure. This helps Ngọc Khánh House not only meet present needs but also preserve its value and connection to the past, for inheritance by future generations

bottom of page