top of page

Phan Thiet Resort

Dự án resort nằm ở vùng đất Champa cổ, chính vì vậy mà những giá trị tinh thần của nền văn hóa này đã ảnh hưởng đến ý tưởng thiết kế của dự án. Những ngôi đền cổ trên những ngọn đồi là hình ảnh mà con người sẽ bắt gặp khi qua vùng đất này, đó cũng là lý do khối tiếp đón của công trình nằm cao trên mặt đất , trông từ xa nó như một ngôi đền nhìn về phía biển.

Kèm theo những giá trị về văn hóa là những đặc trưng về khí hậu, chính vì sự khắc nghiệt của nắng và gió nơi đây mà toàn bộ những khối nhà nghỉ dưỡng được cân nhắc đặt dưới mặt đất, đồng thời thiết kế đã tận dụng kiến trúc nhà ở dân gian người chăm  với 2 lớp mái nhằm tránh nắng nóng cho các khối nhà công trình.  Cũng chính nhờ cách xử lý này mà khi du khách nhìn từ con đường lộ đi qua công trình,  dường như sự hiện hữu của công trình biến mất, nhường lại mọi thứ trên mặt đất cho thiên nhiên, cây cỏ  mà ít có sự áp chế của công trình xây dựng.

The resort project is located in the ancient Champa land, so the spiritual values ​​of this culture have influenced the design idea of ​​the project. The ancient temples on the hills are images that people will encounter when passing through this land, that is also the reason why the reception block of the building is located high on the ground, it looks like a temple from afar the seaside.

Accompanying the cultural values ​​are the characteristics of the climate, it is because of the harshness of the sun and wind here that all the resort blocks are considered to be placed on the ground, and the design has taken advantage of Folk house architecture with 2 layers of roofs to avoid the hot sun for the building blocks. It is also thanks to this treatment that when visitors look from the road passing through the building, it seems that the existence of the building disappears, leaving everything on the ground to nature and plants with little pressure mechanism of construction works.

bottom of page