top of page

Crystal Jade Palace Rey

Công ty me+ tự hào khi được chọn để thiết kế cho thương hiệu Crystal Jade Palace và chi nhánh Rey Hotel Hà Nội, đây là chuỗi nhà hàng Quảng Đông danh tiếng, với thực đơn Trung Hoa được công nhận là xuất sắc nhất Việt Nam suốt hơn 20 năm qua. Dù chỉ có 3 tháng để hoàn thành từ thiết kế đến thi công, nhưng me+ đã vượt qua thách thức này với thành công ngoài sức mong đợi. Thiết kế tại Rey Hotel sử dụng hình ảnh "ngọc bội" và các yếu tố trang trí, chiếu sáng để tôn vinh mỹ thực Quảng Đông, mang lại trải nghiệm độc đáo cho khách hàng. Sự kết hợp đa dạng của vật liệu như đá, gạch, gương, thảm và kim loại đã tạo nên không gian ấn tượng, từ sảnh nhấn mạnh artwork Ngọc bội đến các phòng dạ tiệc với hệ trần đèn module tạo hiệu ứng thị giác độc đáo.


me+ is proud to be selected to design for the Crystal Jade Palace brand, especially the Rey Hotel Hanoi branch, a prestigious chain of Cantonese restaurants known for having the best Chinese menu in Vietnam for over 20 years. Despite having only 3 months to complete from design to construction, me+ has successfully overcome this challenge with unexpected success. The design at Rey Hotel incorporates the imagery of the "precious gem" and various decorative elements, lighting to honor Cantonese cuisine, providing a unique experience for customers. The diverse combination of materials such as stone, tiles, mirrors, carpets, and metals has created an impressive space, from the prominently featured Ngọc bội artwork in the lobby to the banquet halls with ceiling light module systems creating unique visual effects.

bottom of page