top of page

AREUS Showroom

Thiết kế của showroom có cảm hứng khởi nguồn từ chính trải nghiệm của Areus trong quá trình tạo lập doanh nghiệp. Trong đó có nơi tăm tối, nhôm và kính sáng chói lên từ một vụ nổ khởi đầu (Big Bang), định hình nên các cấu trúc 3 chiều từ những profile nhôm kính trải dọc không gian trải nghiệm (Experience). Để cuối cùng ở đỉnh cao, không chỉ kim loại, màu sắc mà còn cả ánh sáng, nội thất được bọc lại bằng hệ trần, tường được xử lý để có những phản xạ khó lường (Bespoke)”

The design of the showroom is inspired by AREUS' own experience in the business creation process. At Areus, there are dark places, aluminum and glass shining from a starting explosion (Big Bang), shaping the multi-dimensional structures from aluminum and glass profiles spread across the experience space (Experience). To finally be at the top, not only the metal, the color but also the light, the interior is wrapped with the ceiling system, the walls are treated to have unpredictable reflections (Bespoke)”

bottom of page