top of page

BOEN Showroom

Thương hiệu sản phẩm sàn gỗ kỹ thuật (engineered flooring) từ Bắc Âu, BOEN đến với me+ mang theo nhu cầu tạo ra một không gian trưng bày mới rộng rãi hơn, thay thế cho không gian trưng bày cũ trước đó; một nơi dành cho các cuộc gặp gỡ giữa các đối tác, kiến trúc sư và khách hàng. Rèm được chọn như giải pháp chủ đạo để hình thành nên một không gian linh hoạt cho nhiều hoạt động đa dạng như: talk show, giới thiệu sản phẩm, biểu diễn,... phù hợp với nhiều lĩnh vực ngành nghề và hoạt động nghệ thuật. Ngoài ra, các lớp rèm trong mờ còn thể hiện sự hiệu quả trong việc gia tăng chiều sâu cho không gian, kích thích sự tò mò, khám phá của người thưởng lãm.

Branded engineered flooring products from Northern Europe, BOEN came to me+ with the need to create a new, more spacious exhibition space, replacing the previous old one; a place for meetings between partners, architects, and clients. Curtains were chosen as the main solution to form a flexible space for various activities such as talk shows, product introductions, performances,... suitable for many fields of industries and activities. art. In addition, the translucent curtain layers also show the effectiveness in increasing the depth of the space, stimulating the curiosity and discovery of the audience.

bottom of page