top of page

Thuong Tra

Dự án nhằm cải tạo đền bà Kiệu, một trong những đền thờ cổ nhất tại Hà Nội, thành không gian thưởng trà dành cho du khách. Một hệ kết cấu bằng mica kính mờ được lồng vào bên trong để giới thiệu sản phẩm trà, vừa để tăng sự huyền ảo cho một không gian đầy tính văn hóa này.


The project aims to renovate Ba Kieu Temple, one of the oldest temples in Hanoi, into a tea ceremony space for tourists. A frosted glass mica structure is inserted inside to introduce tea products and to increase the fancifulness of this cultural space.

bottom of page