top of page

SPECIAL SERVICES | DỊCH VỤ ĐẶC BIỆT
Lập dự án đầu tư, lập tổng dự toán công trình dân dụng và công nghiệp
Prepare investment projects, total estimates of civil and industrial works

Lập hồ sơ mời thầu các công trình dân dựng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật
Prepare bidding documents for civil and industrial works and technical infrastructure

Quản lý và vận hành dự án
Project management and operation

Thủ tục pháp lý của dự án (xin giấy phép đầu tư và xây dựng
Legal procedures of the project (application for investment and construction permits)

DESIGN | THIẾT KẾ

Thiết kế kiến trúc công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp
Architectural design of civil and industrial construction works

Thiết kế quy hoạch xây dựng
Design construction planning

Thiết kế xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật đô thị
Design and construction of civil and industrial works, urban technical infrastructure

Thiết kế các công trình cấp thoát nước
Design of water supply and drainage works

Thiết kế hệ thống điện công trình dân dụng và công nghiệp
Design electrical systems for civil and industrial works

SUPERVISION CONSULTANTS | TƯ VẤN GIÁM SÁT

Giám sát và thi công xây dựng công trình dân dụng
Construction supervision of civil and industrial works

Tư vấn quản lí dự án
Project management consultancy

Tư vấn trang thiết bị nội – ngoại thất
Interior and exterior equipment consultancy

Dịch vụ tư vấn đầu tư
Investment consulting services

CONSTRUCTION | THI CÔNG

Đầu tư và thi công các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, hạ tầng kỹ thuật và vệ sinh môi trường
Investment and construction of civil, industrial, traffic, irrigation, technical infrastructure and environmental sanitation projects

Sản xuất, trang trí, nội –ngoại thất
Production, decoration, interior – exterior

Lắp đặt hệ thống điện
Installation of electrical systems

Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hòa không khí
Installation of water supply, drainage, heating and air conditioning systems

Hoàn thiện công trình xây dựng
Finish the construction

 

bottom of page