top of page
VIEW 3 CHINH THUC.jpg

Thien Tien Temple

Location:

Year:

Area:

Client:

Architects:

Construction management:

Construction:

Hanoi

2017

Nghiem Dinh Toan

Dự án nhằm cải tạo đền bà Kiệu, một trong những đền thờ cổ nhất tại Hà Nội, thành không gian thưởng trà dành cho du khách. Một hệ kết cấu bằng mica kính mờ được lồng vào bên trong để giới thiệu sản phẩm trà, vừa để tăng sự huyền ảo cho một không gian đầy tính văn hóa này.

The project aims to renovate Ba Kieu Temple, one of the oldest temples in Hanoi, into a tea ceremony space for tourists. A frosted glass mica structure is inserted inside to introduce tea products and to increase the fancifulness of this cultural space.

Photo 7-16-19, 9 00 18 AM.jpg
Photo 7-16-19, 9 00 21 AM.jpg
Photo 7-16-19, 9 00 24 AM.jpg

Related 

A_1 - Photo.jpg
03.jpg
bottom of page