top of page
WP-CT.jpg

Convention center - Coming soon

Location:

Year:

Area:

Client:

Lead designer:

Architects:

Confidential

2019

8000 m2

Nghiem Dinh Toan

Nguyen Dac Vu, Nguyen Phu Thinh, Tran Quang Loc

Nằm trong hệ sinh thái Hội Nghị Tiệc Cưới đã được nhận diện thương hiệu, công trình mang những nét đặc trưng của các dự án trong cùng một hệ thống. Tuy nhiên, với lợi thế về diện tích cảnh quan, có những khoảng không nhìn ngắm và trải nghiệm trước khi vào công trình, thay vì bó hẹp ở những ranh xây dựng cố định, công trình lại tựa nhưng một đám mây trắng trải ra khắp khu đất, người đi vào sẽ bước qua từng lớp cuốn lô thép trắng, qua từng lớp cây xanh để khám phá và trải nghiệm không gian. Dù cho ở bất kỳ một vị trí nào người nhìn cũng sẽ cảm nhận được về công trình như nhau, tạo nên một sự nhất quán về ngôn ngữ cho toàn bộ công trình.

Located in the branded Wedding – Convention ecosystem, the project bears the projects’ characteristics in the same system. However, with the advantage of landscape area, there are spaces to see and experience before entering the building, instead of being confined to fixed construction boundaries, the building looks like a white cloud spreading out throughout the land, people entering will step through each layer of white steel rolling stock, through each layer of green trees to explore and experience the space. Regardless of any locations, the viewer will have the same feeling about the project, creating a linguistic consistency for the entire work.

03
04

Related 

wp lbb.png
WP-TA.jpg
NIGHT.jpg
gem mi dinh.jpeg
PVD (1).jpg
03.jpg
bottom of page