top of page
03.jpg

White Palace Hoang Van Thu - Convention Center

Location:

Year:

Area:

Client:

Lead designer:

Architects:

Construction management:

Construction:

Photographs:

Hoang Van Thu HCMC

2018

4000 m2

IN

Nghiem Dinh Toan

Nghiem Dinh Toan, Pham Nhan Tho

me+

Quang Dam

Trung tâm Hội nghị và Tiệc cưới White Palace Hoàng Văn Thụ là dự án cải tạo trung tâm hội nghị tiệc cưới cao cấp đầu tiên tại thành phố Hồ Chí Minh với thời gian thi công tròn 30 ngày, dự án là một sự tìm tòi, nghiên cứu cực kỳ kỹ lưỡng giữa các yếu tố không gian, vật liệu, kỹ thuật thi công và nhà thầu xây dựng.

This is one of the categories that belong to the renovation project of the Hoang Van Thu White Palace - one of the first high-class Wedding Contention Center in Ho Chi Minh City with a construction period of 30 days. There is extreme work among the elements: space, materials, construction techniques, and construction contractors.

01.jpg
02.jpg
03.jpg
04.jpg
05.jpg
06.jpg
07.jpg
08 P.jpg
09.jpg
10.jpg
11.jpg
12.jpg
13.jpg
14 T.jpg
14 P.jpg
15.jpg
16.jpg
17.jpg

Related 

wp lbb.png
WP-TA.jpg
NIGHT.jpg
gem mi dinh.jpeg
PVD (1).jpg
bottom of page