top of page
PVD (1).jpg

White Palace Pham Van Dong - Convention center

Location:

Year:

Area:

Client:

Lead designers:

Architects:

Construction management:

Construction:

Photographs:

Thu Duc district, HCMC

2019

19,739.9 m2

IN

Nghiem Dinh Toan, Pham Nhan Tho

me+, tho.A atelier

me+

Quangdam

Trung tâm Tổ chức Sự kiện và Triển lãm White Palace Phạm Văn Đồng là công trình có độ phức tạp cao về thiết kế, chi tiết, cách thi công với thời gian thi công ngắn (10 tháng). Dự án là một sự tiếp nối suy nghĩ về GEM trong việc tạo ra một công trình dịch vụ cao cấp. Tính đóng mở, đồng nhất, hợp khối, cảm thức về vật liệu là những điều đã được sử dụng nhằm diễn tả lại một không gian sang trọng nhưng hoàn toàn khác biệt với những điều đã đạt được trước đây.

Building with high complexity in design, details, construction methods with short construction time (10 months). The project is a continuation of thinking about GEM in creating a high-class service work. The openness, homogeneity, cohesion, sense of materials are what have been used to describe a luxurious space but are completely different from what has been achieved before.

PVD (2).jpg
PVD (3).jpg
PVD (4).jpg
PVD (5).jpg
PVD (6).jpg
PVD (7).jpg
PVD (8).jpg
PVD (9).jpg
PVD (10).jpg
PVD (11).jpg
PVD (12).jpg
PVD (13).jpg
PVD (14).jpg
PVD (14).jpg
PVD (15).jpg
PVD (16).jpg
PVD (17).jpg
PVD (18) T.jpg
PVD (18) P.jpg
PVD (20).jpg
PVD (21).jpg
PVD (22).jpg
PVD (23).jpg

Related 

wp lbb.png
WP-TA.jpg
NIGHT.jpg
gem mi dinh.jpeg
03.jpg
bottom of page