top of page
WP-TA.jpg

Convetion center - Coming soon

Location:

Year:

Area:

Client:

Lead designer:

Architects:

Construction management:

Construction:

Confidential

2022

Nghiem Dinh Toan

Ha Huu Vuong, Tran Doan Nguyen

me+

me+

Khởi đầu với các tiền lệ, nơi mà hiệu quả của việc nới rộng trong thiết kế không gian kiến trúc từ sảnh ra sân vườn. Tiềm năng từ đó rõ ràng hơn với Thuận An, nhất là khi được bao quanh bởi thiên nhiên thoáng đãng. Ở đó thiết kế không muốn can thiệp vào sự liên tục của mảng sinh thái mà nhúng công trình một cách nhẹ nhàng bằng không chỉ vật liệu và đường nét đặc trưng của thương hiệu mà còn ở khả năng tổ chức chức năng, tiếp cận, sự chào đón – không chỉ con người mà còn là cảnh quan bốn bề.​

Begin with precedents, where the effect of expanding in the design of architectural space from the lobby to the garden. That potential is more obvious to Thuan An, especially when it is surrounded by nature. The design does not want to interfere with the ecological continuity but gently embeds the building with not only the materials and distinctive lines of the brand but also in the ability to organize functions, access, welcoming – not only the people but also the all-sides landscape.

Related 

wp lbb.png
NIGHT.jpg
gem mi dinh.jpeg
PVD (1).jpg
03.jpg
bottom of page