top of page
wp lbb.png

Convention center - Coming soon

Location:

Year:

Area:

Client:

Lead designer:

Architects:

Construction management:

Construction:

Confidential

2022

Nghiem Dinh Toan

Ha Huu Vuong

me+

me+

Nhìn chung toàn bộ dự án được nén gọn lại trong khu đất với tỉ lệ sử dụng chỉ bằng 2/3 so với thông thường nên mọi tiêu chuẩn của thương hiệu – vốn được thiết lập ở các tiền lệ đều được điều chỉnh để phù hợp với bối cảnh mới. Vì sự điều chỉnh này mà thiết kế có sự táo bạo khi cắt giảm đặc điểm thương hiệu ở mặt tiền, và thay thế bằng sự đục mờ của gạch kính và mosaic, trải dài 4 cạnh khu đất, dài hơn cả con số 2/3 về cảm quan. Sự đổi thay này về bản chất vẫn giữ nguyên ADN của nhà đầu tư và thương hiệu ở đó, chỉ là bổ sung thêm sự thú vị trong cách biểu hiện về cả thị giác lẫn hình khối.

In general, the entire project is compacted in the land with only 2/3 of the normal use so all the brand's standards - which are established in the precedents, are adjusted to match with a new context. Due to this adjustment, the design has the boldness to cut the brand feature on the façade, and replace it with the opacity of glass and mosaic tiles, spanning 4 sides of the site, longer than the number 2/ 3 on the senses. This change essentially keeps the DNA of the investor and brand, just adding more interest in both visual and geometric expressions.

Related 

WP-CT.jpg
WP-TA.jpg
NIGHT.jpg
gem mi dinh.jpeg
PVD (1).jpg
03.jpg
bottom of page